Bright Capital Partners is een ervaren partij op het gebied van structured finance en richt zich op de financiering van en daarmee realisering van duurzame energieprojecten. Bright Capital Partners treedt op als adviseur en arrangeur van de voor uw project benodigde financiering. Na realisatie blijft Bright Capital Partners betrokken bij het financiele en contractuele management van het te exploiteren project.

STRUCTUREREN

Bright Capital Partners ontwerpt investerings- en financieringsstructuren. Maatwerk met als uitgangspunt de business case van haar initiatiefnemers gestoeld op een combinatie van financiële, fiscale en juridische expertise.

φ

IMPLEMENTEREN

Van een goed doordacht plan tot realisatie. In samenwerking met haar opdrachtgever benadert Bright Capital Partners financiers passend bij het specifieke project. Alles gericht om het project op efficiente wijze naar financial close te brengen.

φ

FINANCIEEL MANAGEMENT

Bright Capital Partners blijft ook na realisatie betrokken zodat relevante kennis toegankelijk blijft bij opkomende issues. Alsdan wordt opdrachtgever van advies voorzien en kan een uitvoerende rol worden verwacht.

φ

DE AMBTENAAR

Nabij Medemblik is in 2010 de regelmatig stil staande windturbine (de ‘Ambtenaar’) vervangen voor toentertijd de grootste windturbine van Nederland. Bright Capital Partners ontwierp de investeringsstructuur en arrangeerde de financiering. Vele jaren later ontstond een dispuut in het kader van de zgn MSK- toets waardoor het project mogelijk subsidie-inkomsten zou mislopen. Ook in deze fase werd de klant succesvol bijgestaan en kon de aangekondigde korting worden gepareerd.

φ

WINDPARK VADER PIET

Het consortium met Vestas, Hutting Windenergie en Bright Capital Partners heeft in 2008 het beste voorstel uitgebracht aan WEB Aruba en mocht vervolgens haar voorstel voor een 30MW groot zijnd windpark realiseren. Ook nu weer een unieke investeringsstructuur die belangrijk was voor de winnende bieding, waardoor het rond krijgen van de financiering – zelfs midden in de kredietcrisis – eenvoudiger werd. Het park is inmiddels 13 jaar in bedrijf. Bright Capital Partners voert het financieel management.

φ

UITBREIDING ARUBA

De omstandigheden op Aruba voor het genereren van windenergie zijn misschien wel de beste op deze wereld. Logisch dus dat er aan een tweede windpark wordt gedacht, de uitvoering waarvan inmiddels heel wat voeten in de aarde heeft. In 2014 bestond al overeenstemming. Het tweede windpark zou aan de noordkust verschijnen. Een regeringswissel maakt dat men nu graag het tweede windpark nabij het bestaande windpark ziet verrijzen.

φ

OFFSHORE WIND

Het voorland van Bright CapitalPartners was de realisatie van het eerste offshore windpark voor de Nederlandse kust: het huidige Prinses Amalia Windpark tot stand gekomen door een unieke investeringsstructuur waardoor beschikbare fiscale stimuleringsregelingen optimaal konden worden ingezet.

φ

WINDPARK WESTERSE POLDER

Dit windpark van Investment Engineering bestaat uit 5 Enercon E-126 EP3 turbines. Bright Capital Partners trad op als financieel adviseur en arrangeur van de project financiering en plaatsing van (burgerparticipatie) obligaties welke via het platform duurzame-energie.nl. naar de markt zijn gebracht.

φ

REPOWERING GROWIND

In de Eemshaven exploiteert Growind sinds 2008 een windpark van 63MW. Het park verkeerd in goede staat, maar een aantal locaties leent zich voor nieuwe ‘state of the art’ turbines om de productie te verhogen. Bright Capital Partners is betrokken als financieel adviseur en jarenlang betrokken in het financieel management.

φ